به وبسایت پرتال جامع افق خوش آمدید

تبلیغات

مطالب این تارنما با استفاده از اسکریپت هوشمند خبرخوان افق گردآوری شده است . درصورت مشاهده محتوای نامربوط لینک مطلب را گزارش دهید .

تبلیغات


قوانین ومقررات داژبال

١- هر تيم شامل ۵ بازیکن(۴ نفر اصلی و ١ نفر ذخيره) می باشد.

٢- لباس بازیکنان باید متحدالشکل باشد.

3- مسابقات با توپ واليبال برگزار می شود.

۴- هر گونه تصميم گيری در موارد پيش بينی نشده به عهده کميته فنی مسابقات خواهد بود.

شرح بازی

تيم مدافع: تيمی که در وسط زمين قرار می گيرد.

تيم مهاجم: تيمی که در دو طرف زمين قرار می گيرد.

شروع بازی با قرعه کشی بوده و برنده قرعه حق انتخاب مدافع یا مهاجم بودن را دارد. تيم

مدافع در وسط زمين قرار می گيرد و تيم مهاجم نيز به دو گروه تقسيم شده و در دو طرف

محل تعيين شده مستقر می شوند. بازی با سوت داور شروع شده و کرنومتر روشن می شود.

١- زمان بازی ١٢ دقيقه می باشد.

٢- مسابقه در زمين واليبال برگزار می گردد.

٣- اگر بازیکن وسط توپی را که تيم مهاجم پرتاب می کند بگيرد، گل محسوب شده و بنام

خودش منظور می گردد.

۴- بازیکنی که گل داشته باشد اگر با توپ زده شود در بازی می ماند و گل او از بين می رود

در صورتيکه ٢ یا ٣ بازیکن در زمين باشند این بازیکن می تواند گل خود را به افراد دیگری

از تيم خود که از زمين خارج شده اند بدهد. در ابتدا نفر اولی که زمين را ترک نموده است باید

وارد زمين گردد.

۵- آخرین نفری که در زمين می ماند بعد از ۵ رفت و برگشت موفق (حداکثر ١٠ پرتاب) باید

یکی از افراد تيم را به داخل زمين دعوت نماید ( در ابتدا نفر اولی که زمين را ترک نموده

است باید وارد زمين گردد).

۶- اگر توپ پاس داده شود و به بازیکن وسط زمين بخورد بازیکن نباید از زمين خارج شود.

٧- بازیکنان مهاجم می توانند در جریان بازی به جای اینکه بازیکنان وسط را با توپ بزنند با

اعلام کلمه پاس توپ را مستقيماً به بازیکنان هم تيمی خود پاس دهند.

٨- استراحت بين دو گيم ۵ دقيقه می باشد.

خطاها

١- پرتاب توپ بشکل شوت با پا خطا محسوب می شود و بازیکن خاطی باید زمين بازی را

ترک نماید.

٢- بازیکنان مدافع که در وسط قرار دارند اگر در جریان بازی پای یکی از آنها از خط زمين

به طور کامل عبور کند خطا محسوب شده، باید زمين را ترک نماید.

٣- اگر بازیکنان مدافع توپ را پس از دریافت به محل دورتر پرتاب نمایند(اتلاف وقت) همان

بازیکن پرتاب کننده باید از دور بازی خارج شود.

۴- چنانچه یکی از بازیکنان مهاجم خطای عمد روی بازیکنان مدافع انجام دهد خطا محسوب

می شود. بازیکن مهاجم نباید پایش را روی خط محوطه بگذارد.

تبصره یک: مربی در هر دور بازی می تواند از بين ۵ بازیکن خود چهارنفر را به عنوان

نفرات اصلی وارد زمين بنماید.

تبصره دو: قبل از شروع بازی مربيان باید اسامی ۴ بازیکن اصلی را به طور کتبی به منشی

ارائه دهند. استفاده از بازیکن ذخيره در جریان بازی فقط در صورت آسيب جدی بازیکن

اصلی و با تأیيد سرپرست فنی انجام می پذیرد.

بازیکنان باید سعی کنند توپ را به سمت بازیکنان وسط زمين پرتاب نمایند. به گونه ای که

توپ به آنها برخورد کند. بازیکنی که توپ به او اصابت کرده از زمين بازی خارج می شود.

هنگامی که آخرین نفر با توپ زده شد کرنومتر خاموش شده و زمان بازی برای بازیکنان

وسط زمين ثبت می گردد. با فرمان داور جای دو تيم عوض شده و به همان صورت زمان بازی

تيم دوم نيز ثبت می گردد. تيمی که زمان بيشتری بازی کرده باشد برنده بازی اعلام می گردد.

اگر یک بازیکن مدافع باقی بماند بعد از ۵ رفت و برگشت می تواند یک یار به داخل زمين

دعوت نماید و بازیکن پرتاب کننده اگر با واژه پاس توپ را برای یاران خود بفرستد و نفر

وسط به توپ ضربه بزند به اصطلاح می گویند پاس شکسته شده یک نوبت از پنج نوبت به

حساب می آید.

در حاليکه اگر توپ با واژه پاس به یار خودی برسد فقط پاس است و نوبت محسوب نمی شود.

استفاده از واژه پاس فقط زمانی ميسر است که یک نفر از بازیکنان مدافع داخل زمين باشد. تيم

مهاجم نمی تواند از ٢ پاس پی در پی استفاده نماید در صورت انجام ٢ پاس یک نوبت از ١٠

نوبت محسوب می شود .

 منبع این نوشته
اشتراک گذاری مطلب
تمامی حقوق این وب سایت برای گروه آواساز محفوظ است